سد و نیروگاه

سدها همیشه پروژه های مهمی هستند. تجهیزات هیدرومکانیک یک سد باید سالها و همیشه و در هر زمان کار کند. توقف و ایراد می تواند منجر به بروز فاجعه گردد.

 

از آنجا که تجهیزات هیدرومکانیک همواره در تماس با آب (آشامیدنی) اجرا می گردد، بایستی سیستم کاملا از لحاظ محیط زیست ایمن باشد.
 تنها طراحی و نصب عالی می تواند کارایی سدها را در دراز مدت تضمین کند.

 سروموتورهای هیدرولیکی (سیلندرهای هیدرولیکی دقیق) و پاورپکهای با کیفیت این توقع را برآورده می سازند. 

image description
image description
image description
image description

علاوه بر این در بسیاری از سدها توربینهای آبی نیز جهت تولید برق بکار برده می شوند. این ساختارهای پیچیده و مؤثر بوسیله ی نصب موتورهای سیستم با کنترل ظریف عمل می کنند. اینها نیز توسط Ruhfus طبق سفارش مشتری طراحی و تولید می شوند.

 

برای ارسال در این بخش نیاز به وجود اعتماد بین مشتری و سرپرست سامانه می باشد. Ruhfus در طول سالهای بسیار این اعتماد را جلب کرده است.

image description

نوع

اندازه

تعداد

سد


کشور

سال

Emergencygate

280/125 x 1550

1

 

Ekbatan

Iran

2007

Servicegate

200/125 x 1400

1

Ekbatan

Iran

2007


 


 


 


 


 


 

Emergency and Servicegate

380/140 x 3300

2

Vanyar

Iran

2007


 


 


 


 


 


 

Radialgate

 

280/140 x 6630

4

نیروگاه ZaHung

Vietnam

2008

Emergencygate

 

280/140 x 4800

1

نیروگاه ZaHung

Vietnam

2008


 


 


 


 


 


 

Intakegate

550/200 x 11600

4

Gotvand

Iran

2009


 


 


 


 


 


 

Radial and

Servicegate

480/220 x 4050

2

Karun 4

Iran

2009

Intakegate

330/125 x 9500

2

Karun 4

Iran

2009

Emergencygate

420/170 x 5500

2

Karun 4

Iran

2009


 


 


 


 


 


 

Spillwaygate

 

320/125 x 5600

10

Sangtuda 2

Iran

2009


 


 


 


 


 


 

Emergency and

Servicegate

230/110 x 1750

2

Azadi

Iran

2011


 


 


 


 


 


 

Emergency and

Servicegate

360/140 x 2400

2

Agh cay

Iran

2011


 


 


 


 


 


 

Spillwaygate

420/240 x 10960

4

Gotvand

Iran

2011


 


 


 


 


 


 

Servicegate

380/160 x 2600

1

Talvar

Iran

2011

Emergencygate

 

430/180 x 3050

1

Talvar

Iran

2011


 


 


 


 


 


 

Emergency and

Servicegate

380/150 x 2800

2

Kucheri

Iran

2013

Emergency and

Servicegate

260/110 x 1750

2

Javeh

Iran

2013


 


 


 


 


 


 

Emergency and

Servicegate

600/240 x 2900

2

Daryan

Iran

2013


 


 


 


 


 


 

Emergency and Servicegate

300/110 x 1900

2

Cheragh Veis

Iran

2013


 


 


 


 


 


 

Radial and

Spillwaygate

170/80 x 4600

10

Darab

Iran

2013


 


 


 


 


 


 

Intake Gate

230/110 x 6000

2

Frades II

Portugal

2013


 


 


 


 


 


 

Locks

360/200 x 2800

12

Nysa II

Poland

2013

Radialgate

400/250 x 2500

6

Nysa II

Poland

2013


 


 


 


 


 


 

Radial Gate

250/140 x 7500

4

Zbiornik Nysa

Poland

2013


 


 


 


 


 


 

Radial Spillway Gate

200/100 x 4600

12

Hirvi Dam

Iran

2014


 


 


 


 


 


 

Flat Gate (Underwater)

160/110 x 1580

2

Klodnica II

Poland

2014


 


 


 


 


 


 

Floodgate

360/200 x 2600

10

Nysa III

Poland

2014

شرکاء تجاری

فن آوریهای تولید

فن آوریهای تولید

مونتاژ و آزمایش

مدارک و گواهینامه ها

ژنراتورها و سامانه ی کنترل

فن آوری های تولید

فیلم