بخشهای همکاری

image description

دانش ما هر روز بوسیله ی تولید سیلندرهای هیدرولیک و اجزاء برای صنایع و بخشهای کاربردی گسترش می یابد.

..... توقع نسبت به ما بسیار بالاست!

 

چه کاربری روی کشتی ها با ابعاد بزرگ باشد، در محیط داغ و پرتو زنی در شرکتهای فولاد، در بخش کنترل ایمنی مربوط به نیروگاههای تأمین انرژی یا سدها، در تولید کننده های انرژی با احتمال قطع مثل توربینهای آبی و بادی و چه در مورد پرسهای سریع و پر توان، ..... با دانش طراحی و تولید ما می توان موتورهای محرک عظیم تولید کرد 

فیلم

محصولات