پوشش گذاری سطوح

پوشش سرامیک

image description

پوشش کروم سخت

image description

در طول سال های زیاد در جستجوی شرکایی در بخش پوشش گذاری سطوح بوده ایم و توسعه داده ایم. شرکای ما از توقع فنی و کیفی بالای ما کاملا آگاه می باشند و توانسته اند شایستگیهای ویژه ی خود را ثابت کنند. 
 
با هماهنگی تنگاتنگ امکانات مختلف بسیاری جهت پوشش گذاری سطوح به شما عرضه می کنیم:

  • پوشش گذاری کروم سخت (تا 400 µ و 1100 HV)
  • پوشش  گذاری سرامیک
  • ذوب القایی (Ni Chr Bo Si)
  • پوشش گذاری کربید تنگستن
  • سخت کاری القایی لوله ها (درون)
  • سخت کاری حرارتی (درون، بیرون)
  • نیتره کردن
  • فسفات کردن

بخشهای همکاری

کارهای اجرتی