مونتاژ و آزمایش

image description

خط مونتاژ ما روی سیلندرهای تا ظرفیت 15.000 - 17.000میلیمتر یا 25 تن وزن متمرکز است. به طور کلی افقی تولید می کنیم، چرا که اینگونه انعطاف پذیری بالا در مورد همه گونه سیلندر را تضمین می کنیم. 
 
 روی جایگاه آزمایش موجود می توانیم آزمایش های فشار درونی را تا 600 بار انجام دهیم، در حالی که فشارهای آزمایش تا 350 بار استاندارد هستند. 
 
جهت سیلندرهای مکنده و تلسکوپی چهارچوب ها و پایه های ویژه ای جهت آزمایش وجود دارند.

image description
image description
image description

وارد کردن دمای سرد به انبار با استفاده از گاز نیتروژن روش مرسومی است که Ruhfus در صورت یافتن موارد زیر بار بودن مشکوک سوراخهای میله ها و سوراخهای کف بکار می برد.

 

image description

فیلم

بخشهای همکاری

ژنراتورها و سامانه ی کنترل

مدیریت