لایه برداری و نورد صاف

image description

ما بیش از سه دستگاه لایه برداری و نورد صاف در اختیار داریم که که روی آنها می توان تعداد زیادی از قطعه های کار را با صرفه جویی بسیار زیاد اقتصادی نصب کرد.

 

درون Ø میلیمتر

بیرون Ø میلیمتر

طول میلیمتر

از          تا


 

بیشینه


 

بیشینه


 

50       250

 

50       250

 

180      350

250

 

400

 

650

 

1.500

 

2.300

 

10.000

 

فهرست ابزارهای لایه برداری و نورد (mm Ø) موجود


 

          50        50,8      55        57       60      63      63,5       65         66   

 

70       75       76,2       80       83       85       90       95       100      101,6 

 

105    107,1    110       114      115     120     125     130      135       140

 

150     160     165       170     180      195      200     215     220       225

 

230     250     260        320 

بخشهای همکاری

سؤالات متداول

شرکتهای همکار