سوراخکاری و فرزکاری

image description

برای این کارها سامانه های مدرن فرزکاری جهت آماده سازی کامل قطعه کارهای شما فراهم است، مثلا یک سامانه با سر چرخان برای قطعات با ابعاد 900 x 1.100 میلیمتر تا 18.000 میلیمتر.

.

 

بیشترین ارتفاع میلیمتر


بیشترین عرض میلیمتر


بیشترین طول میلیمتر


900

 

 

500

1.000

 

 

500

 

4.500

(از قطعه کار=18.000)

 

3.600

 
image description

فیلم

شرکتهای همکار

فروش بین الملل