سامانه ساب زن شنی و فولادی

از اوت 2013 می توانیم در شرکت خود ساب زنی شنی و فولادی انجام دهیم.

 

 

اینگونه می توانیم بخصوص با مطالبات صنعت فولاد آبدیده در مورد پوششهای رنگ ثابت و با کیفیت مطابقت داشته باشیم.

 

پرداخت و رنگ کاری زود پس از ساب زدن شنی محصولات ما در رابطه با رطوبت هوا، نقطه ی شبنم و دمای محیط یکی از خواسته های ضروری است که همواره اجراء می شود.

.

image description
image description

ارتباط