تراشکاری CNC

image description

تراشکاری روی قطعات تا 1530 میلیمتر قطر بیرونی و 6000 میلیمتر طول را می توان با ماشینهای تراش CNC خودکار و کارگاه مرکزی ما انجام داد.

تمام دستگاههای ما برای سوراخکاری میله روی قطر داخلی لوله ها تنظیم شده اند.

 

بیرون Ø میلیمتر

طول میلیمتر

بیشینه


بیشینه


 

890

 

1.530

 

6.000

 

6.000

image description

فلسفه ی شرکت

ارتباط

محصولات