تأمین انرژی

image description

تأمین انرژی مؤثر و ایمن برای دنیای ما مهمتر می شود. چه در نیروگاه آبی، بادی، در نیروگاههای اتمی و معمولی و چه در ذخیره ی انرژی، 

 

..... Ruhfus در همه ی بخشها حضور دارد و آماده ی خدمت در سایر بخشهای پرتوقع می باشد.

 

فن آوری های تولید