تأسیسات فراساحلی و دریایی

image description

در بخش تأسیسات فراساحلی و دریایی نیاز به کاربردهای مختلفی از هیدرولیک پیش می آید.

سیلندرهای هیدرولیک جهت بالا بردن، پایین آوردن، بستن، باز کردن و نگهداشتن بکار می روند.

هیچ سسیتم محرکی مناسب تر از سیلندرهای هیدرولیکی برای نیروی زیاد و همزمان متناسب با شرایط خشن موجود نیست. بدیهی است که این سیلندرها باید انتظارات استاندارد تأسیسات فراساحلی و نیروی دریایی را برآورده سازد.

با این وجود اینها هنوز کافی نیستند!! فوت و فن (دانش ضمنی) تکنیکی برای نصب سیلندرها روی دریا استاندارد جامعی ندارد. در اینجا به سالها تجربه نیاز است.

روی دریا نباید قطعی وجود داشته باشد!!!

 

پوششهای سرامیک و استیل و نیز پوششهای ترکیبی ذوبی سطوح صاف را از نظر طول عمر و ضد زنگی تضمین می کنند، حسگرهای ضد لمس، کنترل و مشاهده ی دقیق حرکات و سرعت را تأمین می کنند.

واشرهای ویژه و روغنهای سازگار با آب، ایمنی بیشتری می دهند.

 

معمولا طرح و/ یا مجوزهای تولید بایستی حتما توسط توسط مؤسسات معتبری مانند Bureau Veritas, American Bureau of Shipping, Lloyds Register یا Det Norsk Veritas گواهی شوند.

 

برای ارسال درخواست نزد این مؤسسات داشتن مدارک و سالها مراجع کاری لازم است. اعتماد مشتری به تولید کننده و به محصول بایستی به سختی جلب شود.

با ما صحبت کنید!!

 

 

فن آوریهای تولید

رنگ کاری

پوشش گذاری سطوح