نجات

image description
image description
image description

خوشبختانه مواردی مانند بیرون کشیدن „Kursk“ به ندرت اتفاق می افتند. با این وجود اگر سفارشی سنگین و با زمان کوتاه مانند ساخت بیش از 100 سیلندر در کمتر از 8 هفته برای نجات این زیر دریایی لازم شود، به Ruhfus مراجعه کنید.

.

فیلم

اجزاء سیلندر