بندر و ساخت کشتی

image description

در بخش ساخت کشتی Ruhfus به صورت محدود حضور دارد. با این وجود همیشه پروژه های حیثیتی وجود دارند که می توانید در موردشان بررسی کنید.

 

نجات زیر دریایی روسی Kursk و نیز تجهیز"Ship of the year 2011".

 

در موردشان تحقیق کنید.

 

تراشکاری معمولی